Tüm akademilerde kurs ve atölye süresince uzmanlık kazandıracak uygulamalar ve çalışmalar.