Dünyada uygulanan sahne sanatları ve oyunculuk eğitim programlarının tamamına uygun ders içerikleri.