Dünyada uygulanan dijital eğitim programlarının tamamına uygun ders içerikleri.