Dünyadaki dil okullarında uygulanan eğitim programlarının dengi ve benzerleri.