Lise, üniversite, yurt içi ve yurt dışı güzel sanatlar bölümlerine %100 başarı oranıyla hazırlık.